personeel en organisatie

5 tips om meer te bereiken met personeel en organisatie

23 juli 2013

5 tips om meer te bereiken met personeel en organisatie

Momenteel zien we dat het merendeel van de werkgevers bezuinigen op personeelskosten en de keuze maken om ‘de recessie uit te zingen’. Dus niet investeren in bestaand personeel en organisatie of het aannemen van nieuw personeel. Een begrijpelijke keuze. Ook zien we dat de werkdruk over het algemeen gegroeid is. Met minder mensen meer doen.

Aanhoudende onzekerheid

Het is echter zo dat werkdruk en aanhoudende onzekerheid over behoud van werk, maakt dat personeel steeds meer op ‘fluister niveau’ gaat functioneren. Hard werken en niet klagen over de werkdruk,  niet je kop boven het maaiveld uitsteken. Werknemers melden zich ook minder vaak ziek (het ziekteverzuim is van 4,1% in 2012 terug gelopen tot 3,8%) en zijn voorzichtiger met het aanvragen van verlof.

De andere kant van de medaille

In (aanhoudende) recessie werken werknemers in een spaarstand. Ze wachten af wat er komen gaat. Het ‘commitment to the company’ lijkt in deze tijd hoog (hard werken, laag ziekteverzuim, genoegen nemen met minder) maar is veelal laag. Het percentage werknemers dat klaar staat voor een overstap naar een andere werkgever ligt tussen 10% tot zelfs 18% (afhankelijk van de branche). De werknemers die bij het aantrekken van de economie het snelst de overstap kunnen maken zijn de specialisten en ervaren krachten met veel know how. Het kan een bedreiging zijn voor de continuïteit van een bedrijf, zeker kleinere bedrijven met specialistische producten of diensten.

De juiste strategie voor personeel en organisatie

Veel werkgevers zijn zich niet bewust van de spaarstand bij hun werknemers en daarmee onvoldoende gericht op de toekomst. Dit brengt teleurstelling en bedrijfsmatig risico op hun pad. Wat kan een werkgever doen aan de spaarstand bij werknemers? En wat kan hij doen om straks een exodus uit zijn organisatie te voorkomen? Kortom: hoe bereik je meer met personeel en organisatie?

Lees ook:  Werken vanuit intentie

5 adviezen om meer te bereiken met personeel en organisatie

  1. Zorg als werkgever voor heldere communicatie over personeelsbeleid, beloning, en langere termijn doelstelling van de organisatie. Voorkom dat  mensen zelf gaan invullen wat het beleid en strategie is. Straal vertrouwen uit.
  2. Onderzoek de behoeften van groepen medewerkers (Babyboomers zoeken stabiliteit en Generatie Y zoekt ontwikkeling). Onderzoek ook persoonlijke behoeften van medewerkers.  Probeer een aanbod te doen wat niet veel kosten met zich mee neemt maar wel oplevert. Bijvoorbeeld: het aanbieden van een drijfverentest, gezondheidcheck of korting op de fitnessschool. Of investeer als werkgever in begeleiding bij persoonlijke problematiek.
  3. Inventariseer hoe de werksituatie en ‘workload’ binnen het bedrijf ervaren wordt. Het aantal ziekmeldingen is verminderd maar ziekmelding door overbelasting (overmatige stress/burn out is toegenomen met 11,5%). Burn-out is een terugslag voor mens en organisatie. Preventief werken is in deze tijd essentieel.
  4. Werk samen (werkgever/werknemer) aan een goed werkklimaat en een stimulerende werkomgeving. Creëer bijvoorbeeld betrokkenheid door samen werkruimten op te knappen.
  5. Geef mensen de juiste tools om hun werk te doen. Investeer in ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, coaching en workshops. Voorkom dat mensen stil staan in ontwikkeling. Zorg dat mensen zich nuttig en gewaardeerd blijven voelen.

Reacties n.a.v. dit artikel zijn welkom – ik ben altijd benieuwd naar jouw ervaringen.

Over de auteur

Wick Lichtveld

Wick is een inspirator pur sang, bevlogen van nature en gewend om ‘out of the box’ te denken. Met Wick wordt elke training een belevenis!

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Don`t copy text!

Pin It on Pinterest

Share This